Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Email Drukuj
Szanowni Państwo,

informujemy o spotkaniach dla studentów i absolwentów w Ośrodku Debaty Międzynarodowej w listopadzie.

Zapraszamy:

  • Konkursy do instytucji UE – warsztaty, 5 listopada. godz. 16.00

Więcej informacji

  • Możliwości zatrudnienia w instytucjach i agencjach Unii Europejskiej (poza systemem EPSO), 17 listopada godz. 18.00

Więcej informacji

  • Wolontariusze w krajach Globalnego Południa. Poznaj świat pomagając, 20 listopada, godz. 14.30

Więcej informacji

  • Staże w instytucjach UE , 27 listopada godz. 17.00

Więcej informacji

Pozostałe wydarzenia na stronie Ośrodka Debaty Międzynarodowej

Z poważaniem

Ośrodek Debaty Międzynarodowej
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych