Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Email Drukuj

 

Szanowni Państwo,

Biuro Karier WSGE, zgodnie z nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym z 2005 roku, prowadzi badania losów zawodowych absolwentów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Celem badań jest poznanie zawodowych losów absolwentów, w tym podejmowanie pracy zawodowej zgodniej z wykształceniem, oraz to, czy wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów na WSGE są przydatne absolwentom na rynku pracy.

 

Pierwsze badania mają miejsce po sześciu miesiącach od terminu obrony pracy licencjackiej i magisterskiej, a następne po trzech i pięciu latach. Pozwoli to nam na systematyczne monitorowanie przebiegu kariery zawodowej, a dzięki temu, na dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb studentów i nowoczesnego rynku pracy. 

 

Zespół Biura Karier WSGE