Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Raport Biura Analiz sejmowych nt. Monitorowania Losów Zawodowych Absolwentów

Email Drukuj

 

Drodzy Absolwenci oraz Studenci,

zapraszamy do zapoznania się z raportem pt. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów przez polskie uczelnie wyższe w świetle wyników badania Biura Analiz Sejmowych przygotowanym przez Biuro Analiz Sejmowych w składzie Dobromir Dziewulak, Adrian Grycuk, Piotr Russel, Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski.

Link do strony BAS