Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Email Drukuj

List motywacyjny nazywany także podaniem o pracę jest rozwinięciem życiorysu zawodowego, które świadczy o przydatności danej osoby na stanowisko pracy. List motywacyjny ma na celu prezentacje Twoich najlepszych stron oraz daje pracodawcy znak iż kandydat naprawdę jest zainteresowany daną posadą oraz dysponuje niezbędnymi predyspozycjami. W liście motywacyjnym musimy uzasadnić dlaczego ubiegamy się o to stanowisko pracy właśnie w tej firmie i dlaczego akurat chcemy pracować na określonym stanowisku. Dobrze jest, aby z podania o pracę wynikało iż znamy firmę oraz wiemy czym ona się zajmuje. Należy powołać się na przydatne w danym miejscu pracy doświadczenia: wcześniejsze miejsca pracy, praktyki wakacyjne, rozwijane zainteresowania.

Cechy dobrego listu motywacyjnego:

  • krótka, zwięzła forma nie przekraczająca 1 strony A4
  • nie dubluj informacji zawarty w CV
  • podaj, o jakie stanowisko się ubiegasz oraz dlaczego chciałbyś pracować w tej firmie
  • unikaj zbędnych dodatków, które utrudniają czytanie takie jak znaki graficzne czy kursywa
  • jeżeli odpowiadasz na ogłoszenie, odwołaj się do wymagań w nim zawartych
  • zawrzyj informacje na temat zakresu obowiązków w obecnej, bądź byłej firmie
  • zawrzyj prośbę o spotkanie kwalifikacyjne – interview
  • na końcu należy podać spis załączników (o ile takie istnieją).

Co powinien zawierać list motywacyjny?

Wstęp:

Postaraj się przykuć uwagę czytającego, napisz na jakie stanowisko się ubiegasz oraz zwracaj się do konkretnej osoby nie do działu kadr. Jeżeli nie odpowiadasz na ogłoszenie, sprecyzuj o jaką prace się ubiegasz, dział, stanowisko. itp, zrób dobre wrażenie, dowiedz się jak najwięcej o firmie, utwierdź ich w przekonaniu iż będziesz dobrym pracownikiem.

Rozwiniecie:

Udowodnij, że jesteś idealnym kandydatem na pracownika. Jeżeli nie spełniasz wymogów podanych w ofercie, zadeklaruj chęć zdobycia stosownych umiejętności lub pogłębienia wiedzy na dany temat. Unikaj oklepanych zdań powtarzających się w setkach listów motywacyjnych takich jak: "jestem szczególnie zainteresowany podjęciem pracy w tak znanej i renomowanej firmie jak Państwa". Kwestie finansową zostaw na rozmowę kwalifikacyjną.

Zakończenie:

Na końcu zamieść zwrot grzecznościowy, własnoręczny podpis, spis załączników oraz klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, jeśli nie zrobiłeś tego w CV.