Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Email Drukuj

Jeśli chcesz pracować bądź kształcić się za granicą warto jest przedstawić swoje kwalifikacje w sposób jasny i przejrzysty. Europass ma za zadanie ujednolicić prezentację umiejętności i kwalifikacji.

Europass został przyjęty Decyzją nr 2241/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji.

Europass składa się z 5 części:

dwa z nich (Europass - Curriculum Vitae (CV) oraz Europass - Paszport Językowy) można wypełnić samemu, trzy pozostałe (Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, Europass - Suplement do Dyplomu oraz Europass - Mobilność) wypełniają i wydają uprawnione do tego instytucje.

Przykłądowe dokumenty: