Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Oferta bezpłatnego szkolenia jako opiekun rodziny

Email Drukuj

 

Możliwość pracy jako   OPIEKUN DZIENNY  po ukończeniu bezpłatnego szkolenia.

Jeżeli chcesz pracować z dziećmi do lat 3 i posiadasz wykształcenie jako:

pielęgniarka, położna, opiekunka dziecięca, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej lub pedagog opiekuńczo-wychowawczy

a

przez ostatnie 12 miesięcy nie pracowałaś/-eś z dziećmi do 3 roku życia

zgłoś się na szkolenie i daj sobie szanse na pracę!

Możliwość udziału w szkoleniu i podjęcia zatrudnienia realizowane są we współpracy z:

 Urzędem Miasta st. Warszawy  oraz Zespołem Warszawskich Żłobków.

                                    

Planowany termin szkolenia: maj 2015 r.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: między czerwcem a wrześniem 2015 r.

 

Opiekunowie dzienni świadczą usługi w odpowiednio przygotowanych lokalach wskazanych przez Urząd m.st. Warszawy. Opiekują się piątką dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia. W sprawowaniu opieki nad dziećmi korzystają ze wsparcia rodziców i wolontariuszy.

Jeśli zainteresowało Cię to ogłoszenie, wypełnij kartę zgłoszeniową i kwestionariusz.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami i umówimy się na spotkanie rekrutacyjne.

 

Więcej informacji na temat szkolenia i pracy opiekuna dziennego znajdziesz na naszych stronach internetowych www.cpwidnokrag.pl lub pod numerem telefonu: 789-249-162.

Jeśli zależy Ci na podjęciu pracy, to zgłoś się już dzisiaj!!! Liczba miejsc ograniczona!!! 

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie w zawodzie: pielęgniarka, położna, opiekunka dziecięca, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej lub pedagog opiekuńczo-wychowawczy;
 • gotowość do udziału w 40-to godzinnym szkoleniu uzupełniającym dającym uprawnienia do pracy jako opiekun dzienny oraz 40-to godzinnym przygotowaniu do pracy opiekuna dziennego ( 10 godzinach warsztatu oraz 30 godzinach praktyk);
 • ukończenie w/w szkolenia po zaliczeniu egzaminu oraz uzyskaniu pozytywnej opinii z praktyk;
 • przystąpienie do konkursu ogłoszonego przez Urząd Miasta St. Warszawy na Opiekuna dziennego, którego rozstrzygnięcie odbędzie po ukończeniu szkolenia;
 • gotowość do świadczenia usług dziennego opiekuna po zakończeniu szkolenia i wyłonieniu w drodze konkursu kandydata na Opiekuna dziennego;
 • predyspozycje do pracy z dziećmi do 3 roku życia;
 • złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia o treści:

1) daję rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

2) nie jestem i nie byłam/em pozbawiona/y władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mi zawieszona ani ograniczona;

3) wypełniam obowiązek alimentacyjny (w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd);

4) nie zostałam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

KORZYŚCI:

 • Zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w bezpłatnym szkoleniu.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Szansa na podjęcie ciekawej pracy w charakterze opiekuna dziennego.
 • Zdobycie doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3.
 • Pogłębianie wiedzy i kompetencji zawodowych dzięki możliwości udziału w bezpłatnych superwizjach dla opiekunów dziennych.
 • Wsparcie merytoryczne i organizacyjne w prowadzeniu Punktu Opieki Dziennej.
 • Świadczenie usług w lokalu udostępnionym przez Urząd Miasta St. Warszawy; wyposażonym i dostosowanym do sprawowania opieki nad małymi dziećmi.

 Serdecznie zapraszamy J