Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Email Drukuj

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jako osoba fizyczna jest kilkuetapowe (pomimo tzw. Jednego okienka).

Pierwszy etap to uzyskanie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG) w urzędzie gminy. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w wysokości 100 zł, za każdą zmianę wpisu, opłata wynosi 50 zł. Należy podać przedmiot działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonuje organ ewidencyjny, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Po dokonaniu wpisu przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W drugim kroku przedsiębiorca musi uzyskać wpis do REGON. Uczynić to można na dwa sposoby:

  • złożyć wypełniony formularz w urzędzie statystycznym - osobiście lub wysłać pocztą, w terminie 14 dni od dnia uzyskania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • złożyć wypełniony formularz w urzędzie gminy lub urzędzie miasta wraz z wnioskiem o wpis do ewidencji

Uzyskanie tego wpisu trwa około 7 dni i jest bezpłatne.

Następnie należy otworzyć firmowe konto bankowe – obowiązek taki nakłada Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 roku.

Czwarty etap to wybór sposobu opodatkowania. Dokonać tego należy w Urzędzie Skarbowym. Przedsiębiorca musi zdecydować na jakich zasadach chce się rozliczać z fiskusem: na podstawie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (te dwa sposoby mogą wybrać tylko nieliczni) lub na zasadach ogólnych (skala podatkowa lub podatek liniowy). Dodatkowo musi określić czy firma będzie płatnikiem VAT. Podatnicy, którzy chcą być VAT'owcami muszą złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne - druk VAT-R. Zgłoszenie VAT wiąże się z opłatą w wysokości 152 zł.
Osoby fizyczne samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą składają również zgłoszenie identyfikacyjne NIP-1, a ich prywatny numer NIP staje się jednocześnie numerem NIP zakładanej właśnie firmy.

Ostatni krok to zgłoszenie do ubezpieczeń (formularz ZUS ZUA) oraz zgłoszenie płatnika (ZUS ZFA) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Są to czynności bezpłatne, na które przedsiębiorca ma 7 dni od daty rozpoczęcia działalności.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, która jest ich jedynym źródłem dochodu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom:

  • emerytalnemu
  • rentowym
  • wypadkowemu

Podlegają także obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz odprowadzają składkę na Fundusz Pracy, dobrowolnie natomiast można opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe.