Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Dzienny opiekun dzieci do lat 3 - Urząd m.st. Warszawy

Email Drukuj

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informuję o zarządzeniu nr 841/2015Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert w zakresie wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie m.st. Warszawy w roku 2015.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/Zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/default.htm?TypAktu=1&Organ=2&Rok=2015&Miesiac=6

 Pozdrawiam

Aneta Zacheja-Kalinowska
Inspektor
URZĄD M.ST. WARSZAWY