Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Email Drukuj

Prowadzenie własnej firmy wymaga specyficznych cech osobowości. Przede wszystkim należy być odpornym na stres, umieć ponosić ryzyko. Warto mieć doświadczenie w dziedzinie zarządzania – finansami, ludźmi. Potrzebna jest silna motywacja, optymizm i intuicja.

„Bycie na swoim” ma tyle samo pozytywów, co negatywów.
Zaletą własnego biznesu jest duża satysfakcja i poczucie niezależności - wolności oraz świadomość, że sami kształtujemy swój los, a więc poczucie kontroli nad tym, co się z nami dzieje. Prowadząc własną firmę decydujemy o czasie pracy i terminach urlopu, o wyborze pracowników, kooperantów, czasami również klientów.

Nierzadko poprawia się sytuacja finansowa, choć na początku może być ciężko. Warto wtedy skorzystać z pomocy udzielanej przez urzędy pracy, różne inkubatory przedsiębiorczości czy nawet skorzystać z pomocy w ramach funduszy UE.

Nie ważny jest wiek, płeć czy pozycja społeczna. Dopóki firma istnieje mamy pewność miejsca pracy.

Największym zagrożeniem jest ryzyko, brak poczucia bezpieczeństwa na rynku. Można też odczuć brak regularnego oraz stabilnego dochodu, szczególnie w pierwszej fazie rozwoju firmy. Nieograniczony czas pracy najczęściej oznacza bardzo długie godziny pracy. Obowiązek załatwiania wszelkich formalności związanych z założeniem i prowadzeniem działalności to jedna z najuciążliwszych kwestii z jakimi zmagają się przedsiębiorcy.