Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Informacje o rynku pracy w woj. mazowieckim - I półrocze 2015

Email Drukuj

 Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z raportami WUP nt. sytuacji na rynku prawy w woj. mazowieckim.


 W załączeniu przesyłam informacje o rynku pracy w województwie mazowieckim - linki:

do biuletynu – Mazowiecki Rynek Pracy na styczeń - luty 2015 r.

http://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/1572257/Mazowiecki%20Rynek%20Pracy%20Stycze%C5%84%20-%20Luty%202015/5bd3fccc-528e-48e3-a2bc-8eb0c6f847ba?t=1438856400077

do biuletynu – Mazowiecki Rynek Pracy na marzec - maj 2015 r. (wydanie specjalne)

http://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/1572257/Mazowiecki%20Rynek%20Pracy%20Marzec%20-%20Kwiecie%C5%84%202015/61b5d353-3913-4de2-a46e-4d44ac623839?t=1438856457285

do biuletynu – Mazowiecki Rynek Pracy na maj – czerwiec 2015 r.

http://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/1572257/Mazowiecki%20Rynek%20Pracy%20Maj%20-%20Czerwiec%202015/1813ce23-d9f6-48c8-9698-893e014e5fb2?t=1438337213183

do biuletynu – Mazowiecki Rynek Pracy na lipiec – sierpień 2015 r.

http://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/1572257/Mazowiecki%20Rynek%20Pracy%20Lipiec%20-%20Sierpie%C5%84%202015/78ccd188-ee56-46dc-9100-9d7ee5ebce97?t=1438337275375 


 do informacji wstępnej o rynku pracy w województwie mazowieckim za czerwiec 2015 r.

http://wupwarszawa.praca.gov.pl/-/1558664-wstepna-informacja-czerwiec-2015-r-

do informacji miesięcznej o rynku pracy w województwie mazowieckim za czerwiec 2015 r.

http://wupwarszawa.praca.gov.pl/-/1564560-informacja-miesieczna-czerwiec-2015-r-