Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Rynek pracy w województwie mazowieckim

Email Drukuj

 Dzień dobry,

w załączeniu przedstawiamy informacje o rynku pracy w województwie mazowieckim:

do raportu z badania ”Uwarunkowania i rodzaje wewnętrznych migracji zarobkowych mieszkańców Mazowsza” - Migracje zarobkowe mieszkańców Mazowsza,

http://obserwatorium.mazowsze.pl/pliki/files/user/image/Infografika/2015/Infografika_by_me.jpg

 http://obserwatorium.mazowsze.pl/pliki/files/Raporty/Raport_Migracje%20w%20wojew%C3%B3dztwie%20mazowieckim_ok%C5%82adka.pdf

 do raportu z badania osób młodych do 30 roku życia zarejestrowanych jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy - Badanie osób młodych na mazowieckim rynku pracy

http://obserwatorium.mazowsze.pl/aktualnosci/mazowsze/badanie-osob-mlodych-na-mazowieckim-rynku-pracy

 do biuletynu Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

http://obserwatorium.mazowsze.pl/pliki/files/Biuletyn/Biuletyn_MB_2_2015_www.pdf

do oferty oraz terminów zajęć warsztatowych i spotkań informacyjnych w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej na Mazowszu w okresie październik-grudzień 2015 r.
http://wupwarszawa.praca.gov.pl/-/1610133-zajecia-warsztatowe-i-spotkania-informacyjne-w-centrach-na-mazowszu

do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
http://wupwarszawa.praca.gov.pl/fundusze-europejskie

do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
http://wupwarszawa.praca.gov.pl/rpo-wm

do Gwarancji dla młodzieży
http://wupwarszawa.praca.gov.pl/gwarancje-dla-mlodziezy

do informacji miesięcznej o rynku pracy w województwie mazowieckim za sierpień 2015 r.

http://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/1650557/Informacja%20miesi%C4%99czna%20-%20sierpie%C5%84%202015%20r./94d32e59-dffa-4be7-a76e-d2fec9b39203?t=1443701185509

 do artykułu na temat lokalnych rynków pracy

http://obserwatorium.mazowsze.pl/pliki/files/artyku%C5%82y/Artyku%C5%82_prof_Kurzynowski.pdf

do informacji nt. targów pracy on-line w dniu 22 października br.

http://wupwarszawa.praca.gov.pl/-/1667046-europejski-dzien-pracy-polska-2015-online

do publikacji nt. spółdzielni socjalnych
http://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/1652811/Sp%C3%B3%C5%82dzielnia%20socjalna%20-%202015.pdf/7ef58d0a-181d-4505-a91f-1b18d7491a2b?t=1444043561131

do publikacji i opracowań Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
http://wupwarszawa.praca.gov.pl/rynek-pracy/publikacje?p_p_id=122_INSTANCE_j5B6dtn0ZN6d&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=553365