Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Informacje o rynku pracy w woj. mazowieckim - wrzesień/październik 2015

Email Drukuj

Dzień dobry, 

w załączeniu przesyłamy informacje o rynku pracy w województwie mazowieckim - linki:

do artykułu - Problemy lokalnych rynków pracy – ich rozpoznawanie i rozwiązywanie.
http://obserwatorium.mazowsze.pl/pliki/files/artyku%C5%82y/Artyku%C5%82_prof_Kurzynowski.pdf

do biuletynu Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy – październik 2015 r.

http://obserwatorium.mazowsze.pl/pliki/files/Biuletyn/Biuletyn_MB_2_2015.pdf

 do informacji wstępnej o rynku pracy w województwie mazowieckim za wrzesień 2015 r.

http://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/1671350/Wst%C4%99pna%20informacja%20-%20wrzesie%C5%84%202015%20r./5c42a0b4-f70c-4c41-8518-ca8b2960e888?t=1445427866030

do informacji miesięcznej o rynku pracy w województwie mazowieckim za wrzesień 2015 r.
http://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/1683623/Informacja%20miesi%C4%99czna%20-%20wrzesie%C5%84%202015%20r./69d9dbc7-a9df-4fc9-bcd6-a13b1cc22028?t=1446211656735

do informacji wstępnej o rynku pracy w województwie mazowieckim za październik 2015 r.
http://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/1698685/Wst%C4%99pna%20informacja%20-%20pa%C5%BAdziernik%202015%20r./1b252f01-e0f0-439d-894a-300fb2f3f85b?t=1447671919541