Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Opracowania Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Email Drukuj

 Sznowni Studenci i Absolwenci,

prezentujemy linki do nowych publikacji i opracowań Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej:


do broszury informacyjnej "Biznesplan w zarysie. Poradnik dla osób planujących założenie działalności gospodarczej"

http://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/1701667/Biznesplan%20w%20zarysie.%20Poradnik%20dla%20os%C3%B3b%20planuj%C4%85cych%20za%C5%82o%C5%BCenie%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20gospodarczej.pdf/dc5111b8-a24f-466e-8a48-51d8bfd2c3aa?t=1447918175000

do broszury informacyjnej ”Zakładam firmę. Poradnik dla osób rejestrujących działalność gospodarczą.”
http://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/1701667/Zak%C5%82adam%20firm%C4%99.%20Poradnik%20dla%20os%C3%B3b%20rejestruj%C4%85cych%20dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87%20gospodarcz%C4%85.pdf/e6ec6432-8027-4121-ba0d-71f22f110894?t=1447918288000

do broszury informacyjnej ”Prawa i obowiązki bezrobotnych. Informator.”
http://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/1701667/Prawa%20i%20obowiazki%20bezrobotnych.%20Informator.pdf/4e2de0dd-17b9-4f4a-8037-6b0a7656fef4?t=1447918228000

do broszury informacyjnej ”Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16-18 lat. Informator.”
http://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/1701667/Podstawy%20prawne%20zatrudniania%20m%C5%82odzie%C5%BCy.%20Informator.pdf/d95c77df-5194-4fb7-ac8e-e2a7b9eaaab0?t=1447918214561

do broszury informacyjnej ”Uczymy sie przez całe życie. Przewodnik po kształceniu ustawicznym.”
http://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/1701667/Uczymy%20sie%20przez%20ca%C5%82e%20%C5%BCycie.%20Przewodnik%20po%20kszta%C5%82cenu%20ustawicznym.pdf/de5e385b-3c47-47d0-98ee-08dc9cb8fde1?t=1447918241238

 do broszury informacyjnej ”Pierwsze kroki w biznesie. Przewodnik początkującego przedsiębiorcy.”

http://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/1701667/Pierwsze%20kroki%20w%20biznesie.%20Przewodnik%20pocz%C4%85tkuj%C4%85cego%20przedsi%C4%99biorcy.pdf/0ee2f8e1-a5c3-4339-8f0e-16e19456828f?t=1447918198789

do broszury informacyjnej ”Elastyczne formy zatrudnienia. Informator.”
http://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/1701667/Elastyczne%20formy%20zatrudnienia.%20Informator.pdf/f36f864f-3d61-4160-83b7-84390636407f?t=1447918187095