Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Informacje o rynku pracy w woj. mazowieckim - I półrocze 2015

Email Drukuj

Drodzy Studenci i Absolwenci, 

w załączeniu przesyłamy informacje o rynku pracy w województwie mazowieckim - linki:

do informacji miesięcznej o rynku pracy w województwie mazowieckim za październik 2015 r.

http://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/1978109/Informacja%20miesi%C4%99czna%20-%20pa%C5%BAdziernik%202015%20r./076c9ff0-70bc-4507-b337-67b8aeb69df8?t=1449471349275

do informacji wstępnej o rynku pracy w województwie mazowieckim za listopad 2015 r.
http://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/2042372/Wst%C4%99pna%20informacja%20-%20listopad%202015%20r./e6f8a300-0bc3-4267-b360-32ed564863c0?t=1450694216200

do raportu za I półrocze 2015 r.
http://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/2020584/Raport%20I%20p%C3%B3%C5%82rocze%202015/bbdf3506-0884-4d81-8641-900ff58ecf68?t=1449820046187