Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Zaproszenie - Projekt "Wsparcie osób młodych"

Email Drukuj

ZAPROSZENIE

Zapraszamy do udziału w projekcie „Wsparcie osób młodych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych. Do udziału w projekcie może przystąpić 80 osób w tym 48 kobiet, 32 mężczyzn i 4 osoby z niepełnosprawnością, zamieszkałych 
w województwie mazowieckim.

Uczestnikami projektu są osoby młode, w wieku od 15 do 29 roku życia, które nie uczą się ani nie kształcą w trybie stacjonarnym, nie pracują – tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w Urzędach Pracy.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny

W ramach projektu realizowane  będą następujące formy wsparcia:

1.    Doradztwo zawodowe oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania.

2.    Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy.

3.    Szkolenia i kursy zawodowe dopasowane do zidentyfikowanych potrzeb uczestników. Każdy z uczestników oraz uczestniczek będzie miał możliwość skorzystania z tzw. szkoleń „miękkich”, a także z indywidualnego wsparcia psychologicznego. W ramach szkoleń każdy uczestnik otrzyma dodatek szkoleniowy, a w trakcie stażu stypendium.

4.    3-miesięczne staże umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego.

Wsparcie dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Do udziału w szczególności zapraszamy osoby z niepełnosprawnością oraz kobiety.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 13 do 24 czerwca 2016 r.

Liczba miejsc ograniczona

Więcej informacji na stronie www.wsparcieosobmlodych.pl

lub pod numerem telefonu22 208 26 78, 22 208 21 10