Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Email Drukuj

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi prowdzi kształcenie na studiach wyższych I i II stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach:

 • Administracja
 • Pedagogika
 • Zarządzanie
 • Ochrona środowiska
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Studia podyplomowe
 • Kursy dokształcające
 • Przedmioty w języku angielskim:
  • Ochrona środowiska - specjalizacja: energia odnawialna
  • Zarządzanie - specjalizacja: Zarządzanie w turystycye