Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Email Drukuj
Kalendarium BK WSGE przy Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

15.02.2014 - 2014 absolwenci studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania oświatą otrzymali Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Uroczystego wręczenia świadectw dokonał JM Rektor dr Tadeusz Graca oraz dr Barbara Antczak – promotor prac końcowych. Absolwenci potwierdzili chęć dalszego uczestniczenia w życiu szkoły i propoagowaniu dobrego imienia WSGE na zewnątrz. 

1 2 3 4

3.02.2014 - rozpoczęła sie kolejna tura Badań Zawodowych Losów Absolwentów po 6 miesiącach od ukończenia studiów. Badanie obejmuje absolwentów z czerwca/lipca 2013.

07.09.2013 - od dnia 7.05.2013 studenci WSGE odbywali praktyki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku realizując badania wśród osób bezrobotnych dot. lokalnego rynku pracy wraz z wynikami badań dotyczących przedsiębiorczości, zaprezentowane m.in podczas I Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego.

07.05.2013 - od 7 maja 2013 roku studenci WSGE brali udział w badaniach (jako ankieterzy) w ramach projektu Uwarunkowania rozwoju Powiatu Otwockiego w latach 2012-2016

6.12.2012 - Przedstawiciele Biura Karier WSGE uczestniczyli w Kongresie Akademickich Biur Karier i jednostek uczelnianych odpowiedzialnych za monitoring zawodowych losów absolwenta zatytułowanym "Monitorowanie karier zawodowych absolwentów – dobre praktyki". Kongres organizowany był przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawskiego oraz Rzecznika Praw Absolwenta.

Więcej informacji o Konferencji na stronie Ministrstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

30.112012 - przedstawiciele Biura Karier WSGE uczestniczyli w seminarium  pod tytułem "Ku skuteczniejszej działalności Akademickich Biura Karier na Mazowszu. Wzmocnienie roli ABK w lepszym przygotowaniu studentów i absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy". Seminarium odbyło się na Uniwersytecie Warszawskim.

23.11.2012 -   odbyły się obchody X-cio lecia WSGE. Biuro Karier uczestnicząc w tym wydarzeniu, przestawiło wyniki badań z aktywności zawodowej absolwentów WSGE. Chcemy podziękować wszystkim  studentom i absolwentom za tak liczne przybycie. 

07.09.2012 - uroczyste rozdanie dyplomów absolwentom rocznika 2012/13

01.09.2012 - uruchomienie nowej strony internetowej Biura Karier

10.11.2011 - powołanie Biura Karier przy WSGE w Józefowie