Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Email Drukuj

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie dążąc do wysokiej aktywności aktywności swoich studentów, połączonej z podnoszeniem ich konkurencyjności na rynku pracy oferuje atrakcyjne szkolenia, praktyki i staże.

 

Celem Uczelni a w szczególnośći Biura Karier jest aby każdy student oraz absolwent mógł z pełną świadomością podnosić swoje kwalifikacje oraz umiejętnośći.

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertami kierowanymi do Państwa.