Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Uroczystość wręczenia dyplomów - 07.09.2012

Email Drukuj

Z dumą zapraszamy na uroczystość wręczenia dyplomów, która odbędzie się

dnia 7.09.2012 (piątek) o godz. 1800

w siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

przy ul. Sienkiewicza 2, budynek C.

 

P R O G R A M   U R O C Z Y S T O Ś C I  
18:00 Uroczyste otwarcie – Jego Magnificencja Prorektor prof. zw dr hab. Witold Pokruszyński
18:10

Wręczenie dyplomów Absolwentom - rocznik 2012

18:50

Wystąpienia Dziekanów Wydziałów WSGE

19:00

Wystąpienie Przedstawiciela Absolwentów - rocznik 2012

19:05 Wystąpienie przedstawiciela Biura Karier WSGE
19:15 Pamiątkowe zdjęcia
19:30 Zakończenie uroczystości