Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Email Drukuj
Student po odbyciu praktyki kieruje się do dziekanatu
celem jej zaliczenia przez Dziekana Wydziału z następującymi dokumentami:

 

prac-zaw

 

dzial-gosp