Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Wyższe wykształcenie daje większe szanse na zatrudnienie – zobacz raport Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Email Drukuj

Zapraszamy do przeczytania listu minister Barbary Kudryckjej pt. "Uczelnie są współodpowiedzialne za los absolwentów"

Kliknij link