Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Program Młodzi na rynku pracy – zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu i programem Twoja Kariera – Twój wybór”

Email Drukuj

 Przedstawiamy Państwu list pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej skierowany do Rektorów uczelni wyższych ws. zstrategii "Europa 2020".