Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Email Drukuj

Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie JM prof. dr hab. Wincenty Bednarek składa podziękowania na ręce ściśle współpracujących organizacji i instytucji państwowyrz oraz prywatnych za wspieranie kształcenia na WSGE.

 

Poprzez praktyki, staże oraz pracę w Państwa instytucjach nasi studenci zdobywają niezbędne doświadczenie podnosząc swoją konkurecyjność i fachowość na rynku pracy.

 

Mając nadzieję na dalsze pogłębianie wspólnych działań zapraszamy do podjęcia współpracy z WSGE w Józefowie.