Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Darmowe szkolenia dające konkretny zawód!

Email Drukuj

Projekt „ZAWOJUJ RYNEK PRACY- kompleksowa oferta szkoleniowa dla osób pozostających bez zatrudnienia", realizowany ramach poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu realizowane będą dwa bloki szkoleniowe:

  • „Wykwalifikowany kierowca samochodu ciężarowego"
  • „Profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy"

Wszystkim uczestnikom szkoleń zrefundowane zostaną koszty egzaminów.