Darmowe szkolenia dające konkretny zawód!

Drukuj

Projekt „ZAWOJUJ RYNEK PRACY- kompleksowa oferta szkoleniowa dla osób pozostających bez zatrudnienia", realizowany ramach poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu realizowane będą dwa bloki szkoleniowe:

Wszystkim uczestnikom szkoleń zrefundowane zostaną koszty egzaminów.