Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie

Drukuj

Nasza Uczelnia stale współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie. W obecnym wykazie jednostek współpracujących widniejemy na miejscu 38.

Kliknij link