Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Email Drukuj
X-lecie utworzenia WSGE w Józewfowie 
x-1 x-3
Poczet Sztandarowy WSGE

Przewodniczący Związku Studentów Zagranicznych - Henry Appiah Gyamfi

x-2 x-4
Występ muzyczny Wykład inauguracyjny -
prof. Carlos Flores Juberías z Uniwersytetu w Walencji